Ochrona środowiska


W obliczu narastającej troski o środowisko naturalne, przemysł drukarski stale dąży do znajdowania bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla planety rozwiązań. W tym kontekście, wodne farby fleksograficzne wnoszą rewolucyjny krok w kierunku ochrony środowiska i zrównoważonej produkcji.

Tradycyjne farby drukarskie często oparte na rozpuszczalnikach i substancjach chemicznych wywołują poważne obawy związane z emisją lotnych związków organicznych (VOCs), które przyczyniają się do degradacji powietrza. W przeciwieństwie do tego, wodne farby fleksograficzne opierają się na wodzie jako rozpuszczalniku, minimalizując emisję szkodliwych substancji chemicznych. Dodatkowo atutem wodnych farb jest ich niska toksyczność i bezpieczeństwo w procesie produkcji. Pracownicy nie są narażeni na szkodliwe opary i niebezpieczne substancje, co przekłada się na polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie ryzyka związanego z eksploatacją na substancje toksyczne. Ponadto, wodne farby drukarskie wyróżniają się doskonałą zdolnością do biodegradacji. Odpady produkcyjne zawierające farby są znacznie mniej obciążające dla środowiska, ponieważ wodna baza sprzyja naturalnemu procesowi rozkładu, w odróżnieniu od tradycyjnych farb opartych na substancjach ropopochodnych. Należy również wspomnieć o innowacyjnych osiągnieciach w obszarze druku.

Wodne farby oferują świetną reprodukcję kolorów, ostre linie oraz doskonałą jakość obrazu, co umożliwia drukowanie wysokiej jakości opakowań i etykiet w szybkim tempie, zachowując jednocześnie troskę o planetę.