Laboratorium


Eko-kolor za nadrzędny cel stawia sobie zaspokojenie rosnących potrzeb klientów, a poprzez ciągłe doskonalenie i badanie rynku stara się je wyprzedzać, aby być gotowym na spełnienie coraz to nowych wymagań partnerów handlowych.

Dysponując odpowiednim zapleczem laboratoryjnym w postaci sprzętu oraz personelu jesteśmy w stanie dostosować produkty firmy do podłoża oraz maszyny, przebadać właściwości produktu pod kątem lepkości, gęstości, rozlewności, stopnia usieciowania oraz przyczepności. Laboratorium ma kluczowe znaczenie w testowaniu jakości produktów przy użyciu zestawu narzędzi i technik. Odpowiada za określenie jakości surowców i produktów, zgodnie z normami obowiązującymi technologicznymi i wymaganiami jakościowymi.