projekty


„OPRACOWANIE LAKIERU WODNEGO STOSOWANEGO W NOWEJ TECHNOLOGII POKRYĆ UTWARDZANEJ PROMIENIAMI UV”

Beneficjent: EKO-KOLOR SP. Z O.O. SP.K.
realizuje Projekt pod tytułem:
„Opracowanie lakieru wodnego stosowanego w nowej technologii pokryć utwardzanej promieniami UV”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy lakieru „wolnego od związków lotnych”, zwiększającego bezpieczeństwo użytkownika, ograniczającego emisję rozpuszczalników i stanowiącego bazę farby gotowej utwardzanej promieniami UV.

Planowane efekty: zwiększenie dostępności innowacyjnych produktów proekologicznych, w zakresie farb i lakierów, przy jednoczesnym zapewnieniu im wysokiej jakości.

Wartość projektu: 194955,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 134725,00 zł

„Opracowanie rozjaśniacza do farb wodorozcieńczalnych stanowiącego bazę receptury farby gotowej drukowanej na tapecie papierowej”

Umowa o udzielenie wsparcia nr 92/WDB/DPP/15 z dnia 09.09.2015 r. w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa o którym mowa w § 18f i 18g Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).

Eko-kolor © 2009-2023