projekty


„Opracowanie rozjaśniacza do farb wodorozcieńczalnych stanowiącego bazę receptury farby gotowej drukowanej na tapecie papierowej”

Umowa o udzielenie wsparcia nr 92/WDB/DPP/15 z dnia 09.09.2015 r. w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa o którym mowa w § 18f i 18g Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).